„MODERNIZACJA ROKU”

By zapewnić dzieciom jak najlepszą opiekę w dobrych warunkach lokalowych - żłobki są sukcesywnie modernizowane, a wykonane inwestycje są również nagradzane. W latach 2004 – 2012 na remonty i modernizacje żłobków wydano ok.10 mln złotych.
W XV Jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2010", w którym wzięło udział łącznie 823 obiekty - w finale znalazły się 2 rzeszowskie żłobki, a Gmina Miasto Rzeszów otrzymała wyróżnienie za termomodernizację Żłobek nr 10 przy ul. Starzyńskiego 19.
W kolejnej edycji "Modernizacja Roku 2011” do konkursu zostało zgłoszonych tysiąc inwestycji z całej Polski - wyróżnienie otrzymał żłobek nr 8 przy ul. Pułaskiego 20b.