DODATKOWE ZAJĘCIA!

Dodatkowe odpłatne zajęcia edukacyjne:

Język angielski – zajęcia prowadzone przez American English School.
Zajęcia umuzykalniające – prowadzone przez Marię Prajsnar, absolwentkę Akademii Muzycznej w Poznaniu.