NOWA USTAWA O OPIECE NAD DZIEĆMI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz Statutem - zmieniono nazwę Miejskiego Zarządu Żłobków na Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie.