WIĘCEJ MIEJSC W ŻŁOBKACH

Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców opieką nad dziećmi w wieku do lat 3, spowodowane również wysoką jakością świadczonych usług - ilość miejsc jest sukcesywnie zwiększana. W roku 2014 po zakończonym generalnym remoncie Żłobka nr 3 przy ul. Rataja 6a, powstanie dodatkowo 15 miejsc.