Przetarg nieograniczony „Dostawa artykułów żywnościowych do żłobków”


Ogłoszenie - dostawa artykułow żywnościowych
SIWZ - 2016 - artykuły spożywcze

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych do żłobków w Rzeszowie.

 


Ogłoszenie udzieleniu zamówienia - dostawa żywności

Ogłoszenie udzieleniu zamówienia - dostawa żywności - szczegóły.